MU Hủy Diệt | TEST: 07/06 - OPEN: 09/06

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 MU HD DK 0974193855 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn.
2 MU HD XN 0974193855 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản.
3 MU HD HUY 0974193855 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ
4 MU HD MSAT 0974193855 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
5 MU HD MK1 0974193855 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
6 MU HD MK2 0974193855 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
7 MU HD KHOATK 0974193855 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
8 MU HD MOKHOATK 0974193855 Mở khóa tài khoản 2.000đ
9 MU HD 7ID 0974193855 Lấy 7 số ID 2.000đ
10 MU HD TLBM 0974193855 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
11 MU HD KHOADO 0974193855 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
12 MU HD MOKHOADO 0974193855 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
13 MU HD KHOAGD 0974193855 Khóa chức năng giao dịch trong game của tài khoản 2.000đ
14 MU HD MOKHOAGD 0974193855 Mở khóa chức năng giao dịch trong game 2.000đ
15 MU HD DOISO SỐĐTMỚI 0974193855 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
16 MU HD ODP 0974193855 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa GD Item 2.000đ
17 MU HD CODE TANTHU 0974193855 Nhận ngay 1 GiftCode dành cho Tân Thủ
18 MU HD ANVITRI 0974193855 Ẩn thông tin vị trí nhân vật trong 24 giờ. Không cộng dồn thời gian nếu nhắn liên tục. 10.000đ
19 MU HD CODE RS 0974193855 Nhận ngay 1 GiftCode 50 lần Reset 0đ - 5.000đ
20 MU HD CODE JW 0974193855 Nhận ngay 1 GiftCode Ngọc

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây